Teklif Al Biz Sizi Arayalım Whatsapp Hattı Destek Hattı

KVKK Aydınlatma Metni

ÇAĞRI MERKEZİ ARACILIĞIYLA KİŞİSEL VERİLERİ TOPLANAN VERİ SAHİPLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Fatih Mah., Yakacık Cad., No: 19/1, 34885 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim NASCAR ARAÇ KİRALAMA AŞ tarafından Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanmış ve sizlere sunulmuştur. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI Şirketimize ait Çağrı Merkezi aracılığıyla tarafınızdan toplanan Kimlik(Ad-Soyad), İletişim (Telefon, Eposta, Adres), Müşteri İşlem (Öneri, talep, şikayet bilgisi), Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Ses Kaydı) verileriniz iletmiş olduğunuz Talep / Şikayet / Görüş / Önerilerinizle ilgili sizlerle iletişim kurulması, takibinin sağlanması(Talep ve Şikayetlerin Takibi), sipariş hizmetlerinin yerine getirilmesi (Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi) amaçlarıyla hukuka ve dürüstlük kurallarına, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak Şirketimiz tarafından işlenecektir. 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel verileriniz Şirketimize ait Çağrı Merkezi aracılığıyla elektronik ortamda / işitsel olarak toplanmakta ve KVKK’nın 5. Maddesinde yer alan İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak tamamen ya da kısmen otomatik yolla işlenmektedir. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI Söz konusu kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sadece yukarıda belirtilen amaç dahilinde işlenmekte, KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde şirketimizce gerçekleştirilemeyen ve uzmanlık gerektiren hususların yerine getirilmesi amacıyla hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla ve resmi mercilerin talepleri nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir. Söz konusu kişisel verileriniz bu husus haricinde Şirketimiz tarafından veri güvenliğine ilişkin alınması gereken her türlü idari ve teknik tedbir alınarak muhafaza edilmekte, üçüncü kişilerle paylaşılmamakta, satılmamaktadır. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NDAN DOĞAN HAKLARINIZ 

Kişisel veri sahibi olarak sizler KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklara sahipsiniz. Söz konusu haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun Fatih Mah., Yakacık Cad., No: 19/1, 34885 Sancaktepe/İstanbul adresine yazılı olarak iletmek suretiyle kullanılabilirsiniz.